Mor Sözlük

Beden Yetersizliği

Beden yetersizliği, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında herhangi bir nedene bağlı olarak gelişen rahatsızlıktır. İskelet, kas veya sinir sistemlerinde gelişebilen bedensel yetenekleri sınırlayan bozukluk olarak tanımlanabilir. Beden yetersizliği günlük yaşam gereksinimlerini yerine getirme ve toplumsal yaşama uyum sağlama sürecini zorlayabilir. Bu nedenle bedensel yetersizlik olan bireyler korunma ve bakıma ihtiyaç duyar. Çeşitli rehabilitasyon süreçleri, danışmanlık ve destek hizmetleri beden yetersizliği iyileştirmek amacıyla hizmet sunmaktadır.

Beden Yetersizliği

Ortopedik Beden Yetersizliği Nedir?

Ortopedik beden yetersizliği çeşitli kas iskelet sorunları ile meydana gelen hastalık çeşitleridir. Vücut anatomisinin bozulması, kas ve iskelet yapısında meydana gelen anomaliler işlevlerin yerine getirilmesini engellemektedir. Ortopedik yetersizlikler tedavi edilerek iyileştirilerek ve yaşam standartları yükseltilebilmektedir.

Beden Yetersizliği ve Süreğen Hastalıklar

Kas iskelet sisteminin etkilenmesi sonucunda beden yetersizliği rahatsızlıkları oluşabilmektedir. Bu yetersizlikler doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir. Beden yetersizliğine neden olan etkenler;

 • Kalıtsal bozukluklar
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • Kazalar
 • Gelişim yetersizlikleri

 Beden Yetersizliği Nedenleri Nelerdir?

Beden yetersizliği farklı etkenlerle ortaya çıkabilmektedir. Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası gelişen hasar veya sorunlar beden yetersizliğine neden olan faktörleri içermektedir.

Doğum öncesi beden yetersizliği nedenleri: doğum öncesi kalıtımsal faktörler beden yetersizlik sebepleridir. Anne baba arasında kan uyuşmazlığı, annenin doğum sayısının fazla olması, gebelikte geçirilen hastalıklar, gebelikte yetersiz beslenme, hormonal bozukluklar, gebelikte ilaç, sigara, alkol gibi zararlı ürünlerin kullanılması.

Doğum sırasında beden yetersizliği nedenleri: zor doğuma bağlı olarak gelişen hasarlar, dar çatı, bebeğin ters ya da yan gelmesi, erken-geç doğum, çoğul gebelik gibi faktörlere bağlı nedenler.

Doğum sonrası beden yetersizliği nedenleri: ateşli hastalıklar, bebeğin kazaya maruz kalması, bulaşıcı hastalıklar, duygusal veya fiziksel travmalar.

Beden Yetersizliği

Beden Yetersizliği Olan Bireylerin Özellikleri

Beden yetersizliği bireylerde genel olarak işlev kaybına neden olmaktadır. Beden yetersizliği olan bireylerin özellikleri;

 • Gelişim süreçlerinin yavaş olması
 • Korunma ve bakım ihtiyacı
 • Dil konuşma becerilerinin gelişmemesi
 • Motor becerilerinin gelişmemesi
 • Beden hareketlerinin kısıtlanması
 • Denge bozuklukları
 • Yürüme, koşma aktivitelerinin yapılamaması
 • Öz güven eksikliği
 • Zamana uyum problemi

Beden Yetersizliği Tedavi ve Eğitimleri

Beden yetersizliği tedavileri uzun döneme yayılan bir süreçtir. Tam anlamıyla bedensel yetersizlik tedavisi uygulanamasa da iyileştirme yapılması ve bireyin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Beden yetersizliği tedavi ve destek programları için bireyin özellikleri dikkate alınmaktadır. Tedavi ve destek programları;

 • Motor gelişim becerileri kazanmak
 • Kaba ve ince motor becerileri geliştirmek
 • Duruş, hareket bozuklukları iyileştirmek
 • Günlük yaşam aktivitelerini geliştirmek
 • Bacak, kol fonksiyonlarını kazandırmak
 • Yardımcı cihaz araç gereç kullanımı geliştirmek
 • Yer değiştirme, ilerleme hareketlerini geliştirmek
 • Duyu, algı, bilişsel motor bütünlüğü sağlamak.

Kaynaklar

https://ozek2021.aydin.edu.tr/ortopedik-ve-bedensel-gucluk/

https://www.gerceklesenruyalar.com/bedensel-yetersizlik

https://www.buyukgokkusagi.com/hizmetlerimiz/23-bedensel-engelliler-destek-egitim-programi

https://www.simayozelegitim.com/bedensel-yetersizligi-olan-bireyler/

https://www.researchgate.net/publication/338176907_Yetersizligi_Olan_Bireyler_icin_Uyarlanmis_Beden_Egitimi_ve_Spor

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/cem.samut/132601/ENGELL%C4%B0L%C4%B0K%20VE%20TOPLUM-5.pptx

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu