Mor Sözlük

(BDT) Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Nedir?

BDT Terapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), insanların zihinsel sağlık sorunlarını yönetmelerine yardımcı olmak için on yıllardır kullanılan bir psikoterapi türüdür. BDT, düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın hepsinin birbirine bağlı olduğu ve birbirini etkileyebileceği fikrine dayanır.

(BDT) Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Nedir?
(BDT) Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Nedir?

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmek için olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışlarını tanımlamaya ve değiştirmeye odaklanır. BDT genellikle depresyon, anksiyete, fobiler ve diğer zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. BDT’nin ilk seansı, seansların geri kalanı için tonu belirlediği için terapi sürecinde önemli bir adımdır.

Bu yazıda , BDT‘nin tipik bir ilk oturumu sırasında neler olduğunu tartışacağız ve insanların BDT’lerini yönetmelerine yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğine dair örnekler sunacağız .

BDT’nin İlk Seansında Ne Olur ?

BDT‘nin ilk seansı tipik olarak terapist ve müşteri arasında terapötik bir ilişki kurmak için kullanılır. Bu seans sırasında, terapist müşterinin geçmişi , mevcut semptomları ve terapi hedefleri hakkında sorular soracaktır. Terapist ayrıca BDT‘nin nasıl çalıştığını açıklayacak ve onunla ilişkili potansiyel riskleri veya faydaları tartışacaktır. Terapist ayrıca müşterinin değişime hazır olup olmadığını değerlendirecek ve terapide ilerleme kaydetmelerini engelleyebilecek potansiyel engelleri tartışacaktır.

Terapist daha sonra terapi için belirli hedefleri ve bunlara ulaşma stratejilerini özetleyen bir tedavi planı geliştirmek için müşteriyle birlikte çalışacaktır. Bu plan bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanmalı ve tedavi süresince gerektiğinde gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

BDT’nin İnsanların Zihinsel Sağlık Sorunlarını Yönetmelerine Nasıl Yardımcı Olabileceğine Dair Örnekler

BDT, insanların depresyon, anksiyete, fobiler, post- travmatik stres bozukluğu ( TSSB), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), yeme bozuklukları, madde bağımlılığı gibi çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmasını sağlayan bir dizi terapi yöntemini içermektedir.

İşte BDT’nin insanların bu sorunları yönetmelerine yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnekler:

1. Depresyon

BDT, insanların kendilerine katkıda bulunan olumsuz düşünce kalıplarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, insanların zor duygular ve durumlarla yani depresyon semptomlarıyla başa çıkmak için daha sağlıklı başa çıkma becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

2. Anksiyete

BDT, insanların kaygıları için tetikleyicileri belirlemelerine ve bunları yönetmek için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca , insanların kaygı düzeylerini azaltmak için rahatlama tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

3. Fobiler

BDT, insanların korkularıyla güvenli bir ortamda yüzleşmelerine ve onlar hakkında yeni düşünme yolları öğrenmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca , insanların gerçek yaşam durumlarında korkularını yönetmek için başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

4. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

BDT, insanların travmatik anıları güvenli bir ortamda işlemelerine ve onlar hakkında düşünmenin yeni yollarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Ayrıca, insanların günlük yaşamdaki semptomlarını yönetmek için daha sağlıklı başa çıkma becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.

5. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)

BDT, insanların takıntıları ve kompulsiyonları için tetikleyicileri belirlemelerine ve bunları yönetmek için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca , insanların kaygı düzeylerini azaltmak için rahatlama tekniklerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

6. Yeme Bozuklukları

BDT, insanların düzensiz yeme davranışlarının tetikleyicilerini belirlemelerine ve bunları yönetmek için daha sağlıklı başa çıkma becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, insanların yiyecek ve beden imajı hakkındaki olumsuz düşüncelere nasıl meydan okuyacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.

7. Madde Bağımlılığı

BDT, insanların madde kullanımları için tetikleyicileri belirlemelerine ve bunlardan kaçınmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca , insanların istek ile başa çıkmanın yeni yollarını öğrenmelerine ve madde kullanımı yerine daha sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak BDT‘nin ilk seansı, seansların geri kalanı için gerekli olan yol haritasını belirlediğinden terapi sürecinde önemli bir adım atılmış olunur.

 Bu seans sırasında, terapist hastasının değişime hazır olup olmadığını değerlendirecek ve bununla ilişkili potansiyel riskleri veya faydaları tartışacaktır. Terapist daha sonra terapi için belirli hedefleri ve bunlara ulaşma stratejilerini özetleyen bir tedavi planı geliştirmek için hastasıyla birlikte çalışacaktır.

Kaynakça

https://cemkaya.net/yazilarim/bilissel-davranisci-terapi-bdt-nedir-122#:~:text=BDT%2C%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncelerimizin%20duygular%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20ve%20davran%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1,ya%C5%9Fam%C4%B1%20%C3%BCzerindeki%20m%C3%BCdahalesini%20artt%C4%B1rmay%C4%B1%20hedefler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu