Mor Sözlük
Trend

Dini Sanrı

Dini Sanrı Nedir?

Dinsel sanrı, kişinin körü körüne inandığı ancak toplumda bulunan diğer bireylerin söz konusu olan bu düşünceyi onaylamadığı yanlış inançlar olarak tanımlanabilir.

Dini Sanrı Nedir?
Dini Sanrı Nedir?

Dinsel sanrılar, bazen geleneksel dini düşüncelerden ortaya çıkarken bazen de çeşitli sentezler şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Mutlaka inançlar çerçevesinde değerlendirilmesi gereken dinsel sanrılar, tek bir kişide ortaya çıkabileceği gibi bir toplum içerisinde de ortaya çıkabilir. Burada hastanın mensup olduğu toplumda hangi dini kültüre bağlı olduğunun bilinmesi çok önemlidir.

Sanrı Ne Demek Örnek?

Dinsel anlamda ortaya çıkan sanrıları anlamaya yönelik en basit örnek; hastanın kendisini Mehdi veya Peygamber sanmasıdır.

Sanrı Belirtileri Nelerdir?

Hezayan (sanrı) yaşayan hastalarda aşağıda yer alan belirtiler gözlemlenmektedir:
• En büyüğün kendisi olduğu düşüncesi
• Dinsel açıdan kutsal olduğuna inanma
• Sürekli zarar göreceği kaygısını taşıma
• Kıskançlık gibi paranoid bozukluklar

Sanrı Hangi Hastalıklarda Görülür?

Sanrı semptomu; şizofreni, şizofreniform, şizoaffektif ve psikoz gibi psikotik bozukluklarda rastlanılmaktadır.

İnsan Neden Sanrı Görür?

Psikotik bozukluğu bulunan birçok hastanın sanrı görmesi olasıdır. Dolayısıyla sanrılara daha çok bir hastalığın semptomu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca birçok nörolojik ve travma da hezayanların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Tabii madde bağımlılığında da sanrı görülmesi söz konusudur.

Sanrı Ne Kadar Sürer?

Sanrılar genelde en az 1 ay sürmektedir. Hastalığın şiddetine göre bu süre daha da uzamaktadır. Ancak doğru tedavi yönteminin uygulanmasıyla birlikte bu süre daha aza indirgenebilmektedir.

Sanrı ve Halüsinasyon Farkı Nedir?

Halüsinasyon ve sanrı nedir? Çoğunlukla halüsinasyonlar ve sanrılar birbirleriyle karıştırılmaktadır. Çünkü her ikisi de psikoz belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak her iki semptomunda birbirinden ayrılmasını sağlayan önemli bir fark bulunmaktadır. Bu da birinin duyusal diğerinin de bilişsel olmasıdır. Yani halüsinasyon duyusal algı yanılsaması iken sanrı yanlış bir inançtır. Buradan da sanrı ile halüsinasyon arasındaki fark ortaya çıkmaktadır.

Sanrısal Bozukluk Şizofreni midir?

Sanrısal bozukluk genellikle nadir görülen ruhsal hastalıklar arasında bulunmaktadır. Ancak bazen sanrılara halüsinasyonlar da eşlik etmektedir. Sanrılar psikoz hastalığının spesifik bir belirtisi olup şizofreni tanısı almış olan bir kişide görülmemektedir. Çünkü sanrısal bozukluk algısal akıl yürütmede meydana gelen bir bozukluktur.

Sanrısal Bozukluk Türleri Nelerdir?

1. Erotomanik Tip

Ünlü bir kişiye aşık olduğu sanrısı.

2. Görkemli Tip

Kendisini her şeyden üstün görme sanrısı.

3. Kıskanç

Partnerinin sürekli kendisini aldattığı sandığı sanrı.

4. Zulüm

Kişi sürekli olarak kötülük gördüğüne inanır.

5. Somatik

Fiziksel bir hastalığa sahip olunduğu düşünülür.

6. Karışık

Yukarıda yer alan tiplerin birden fazlası görülebilir.

7. Belirlenmemiş

Henüz karakterize edilmemiş olan sanrılardır.

Sanrısal Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavisi en zor olan psikolojik hastalık sanrısal bozukluktur. Bu hastalığın bilinen tek tedavisi antipsikotik ilaçlardır.

Dinsel Sanrılar
Dinsel Sanrılar

Bu ilaçların kullanılabilmesi içinse hasta ile doktor arasında kuvvetli bir ilişkinin kurulması önemlidir. Bunun yanında sanrı bozukluğu buluna hastalara psikoterapi desteği alması gerektiği de söylenmektedir. Sanrı bozukluğu hastalarının mutlaka alanında uzman doktorlar tarafından tedavi edilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

• Karapınar, İ. (2018). Genç Psikiyatristin El Kitabı, İstanbul: Psikonet Yayınları
• https://www.dunyadanismanlikmerkezi.com/sanri-nedir/#:~:text=%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmalar%20da%20bulunmaktad%C4%B1r.-,Ba%C5%9Fka%20Hangi%20Durumlarda%20Sanr%C4%B1%20G%C3%B6r%C3%BClebilmektedir%3F,psikotik%20bozukluklarda%20da%20sanr%C4%B1lar%20g%C3%B6r%C3%BClebilmektedir.
• https://basarihastanesi.com/makale/psikoz-nedir-belirtileri-tedavisi/#:~:text=Psikoz%20sebebiyle%20ger%C3%A7ek%20olmayan%20%C5%9Feyleri,veya%20travma%20psikoza%20neden%20
• http://www.ozanpazvantoglu.com/ruhsal-bozukluklar/sanrisal-bozukluk-paranoid-bozukluk#:~:text=Tedaviye%20g%C3%BC%C3%A7%20yan%C4%B1t%20veren%20bu,bulabilmesi%20bu%20hastal%C4%B1kta%20%C3%B6zellikle%20%C3%B6nemlidir.
• http://www.health.am/psy/delusional-disorder

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu