Mor Sözlük

Demanslar

Demans Nedir?

Demans” kelimesi tek bir hastalığı ifade etmemekte olup zihinsel yetenekleri kısıtlayan her türlü hastalığa verilen genel bir addır. Söz konusu olan hastalıkların hemen hemen hepsi beyinsel hastalıkların semptomlarını ortaya çıkartmaktadır.

Demanslar
Demanslar

Demanslar olarak adlandırılan hastalıkların bazıları şunlardır:

 1. Vasküler demans
 2. Lewy cisimcikli demans
 3. Tümör
 4. AIDS
 5. Sifiliz
 6. Vitamin eksiklikleri
 7. Hidrosefali
 8. Menenjit türleri
 9. Hungtington hastalığı
 10. Wernike- Korsakoff sendomu
 11. Parkinson
 12. Alzheimer
 13. Anemi

En bilindik demans türleridir.

Alzheimer ile Demans Arasındaki Fark Nedir?

Demans, beyinsel aktivitelerde gerilemeye neden olan hastalıkların genel adıdır. Ancak Alzheimer bahsi geçen hastalıklar arasında yer almaktadır. Alzheimer, en yaygın olan demans türüdür. Günümüzde Alzheimer hastalığıyla ilgili yapılan araştırmalar olumlu sonuç verse de hastalığın kesin olarak bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır.

Demans Belirtileri Nelerdir?

Hastalık türü ne olursa olsun demans hastalıklarının ortak belirtisi hafızada yaşana bozulmalardır. Bu bozulmalar şunlara neden olabilmektedir:

 • Unutkanlık
 • Konuşurken cümle kuramama
 • Huy değişikliği
 • Davranış değşikliği
 • Gündelik aktiviteleri yaparken aksaklıklar yaşama
 • Neden-sonuç ilişkisi kuramama vb.

Tüm bu semptomlar demans belirtileri arasında bulunmaktadır.

Demans Hastaları Neler Yapar?

Demans Hastalığı
Demans Hastalığı

Demans hastaları, çoğunlukla günlük hayatlarını etkileyecek semptomlar gösterdiği için gözetim altında olmaları gerekebilmektedir. Bu açıdan birçok demans hastası sosyal becerilerini kaybetmeleri nedeniyle sınırlı bir hayat yaşamak zorunda kalabilmektedir. Ancak rehabilitasyon sayesinde günlük hayatını sürdürebilen demans hastaları da bulunmaktadır.

Demans Evreleri Nelerdir?

Demans hastalığı, göstermiş olduğu semptomlara göre evrelere ayrılmaktadır. Bu evreler; erken, orta ve geç evreden oluşmaktadır. Her bir evrenin kendine özgü semptomları görülmektedir.

Demans Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Demansa neden olan birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların her birinin kendine özgü semptomları ve nedenleri de bulunmaktadır. Bu açıdan demans hastalığının ortaya çıkmasına neden olan faktörleri sıralamak oldukça zordur. Ancak en yaygın demans türü olan Alzheimer dışında nörolojik ve sistemik kaynaklı bazı durumlarda da demans hastalığı ortaya çıkmaktadır.

Demans Nasıl Teşhis Edilir?

Demansın kesin tanısının yapılabilmesi için “Mental Test” denilen mini bir testin yapılması gerekmektedir. Bu teste nörolojik ve psikometrik bazı ölçümler yapılarak hastanın demans semptomları gösterip göstermediğinin kontrolleri yapılır. Daha sonrada hasta, kapsamlı bir fiziki muayeneden sonra geçmiş hastalıkları hakkında detaylı bilgi istenilir. Elden edilen veriler doğrultusunda; EEG, belden sıvı alma gibi testler de istenmektedir. Sonra ki aşamada ise hastalığın kesin tanısı koyulmaktadır.

Demans Tedavisi Nasıl Yapılır?

Demans tedavisi, ana hastalığın tedavisine göre şekillenecektir. Burada demans hastalığının hangi türü olduğunu bilmek önemlidir. Demans türünün belirlenmesinin ardından da tedavi süreci başlatılacaktır. Bu süreçte demans hastalarının düzenli bir şekilde nörolojik, rehabilitasyon ve psikiyatrik tedavilerini sürdürmeleri büyük önem taşımaktadır. Tedavi sürecinin belirli bir aşamayla ilerlemesi hastaların büyük oranda iyileşme kaydetmelerini sağlayacaktır. Tedavi sürecinde ilgili doktorların ve psikiyatristlerin tüm önerileri dikkate alınmalı ve de tedavi süreci aksatılmadan uyulmalıdır.

Kaynakça

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/demans/&ved=2ahUKEwiIsajnqZL6AhXsQ_EDHZpLDfAQFnoECAYQBQ&usg=AOvVaw3-Q3j9a_vPswcCaZxHneWh

Demans (Bunama) – Demansın Belirtileri – Prof. Dr. Alev Leventoğlu

https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/demans-nedir-demans-hastaligi-belirtileri

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu