Mor Sözlük

Boşanma

Boşanma çiftler arasındaki evliliğin yasal olarak sona ermesine denmektedir. Eski çağlardan beri bütün toplumlarda evliliklerin bittiğine, yani boşanmalara rastlanmaktadır. Fakat günümüzde çiftler arasındaki boşanmalar daha fazla görülmektedir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olmak üzere iki grupta incelenebilir.

 1. Genel boşanma sebepleri: Eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik, kültür ve mizaç farklılıklarından dolayı tartışmalar, eşlerin birbirleriyle olan saygısız ve hakaret içerikli konuşmaları, özellikle kadına karşı gösterilen şiddet, eşler arasında yaşanan güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda neden genel boşanma nedenleri olarak kabul edilmektedir.
 2. Özel boşanma sebepleri: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davaları şunlardır:
 • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),
 • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),
 • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).

Evlilik, çiftler arasında karşılıklı sevgi, güven ve mutluluk beklentisi dayalıdır. Boşanma, bu beklentileri sona erdirdiği için acı verebilecek bir durumdur. Ebeveynlerin mutsuzluğundan etkilenen çocuklar, boşanma esnasında anne ile baba arasında bir seçim yapmak zorunda kalırlar. Çocuklar artık o güven verici aile ortamını yitirdikleri duygusuna kapılırlar. Bundan dolayıdır ki boşanma anne babalardan ziyade çocuklar için katbekat zordur. Bu süreçte en çok yarayı onlar almaktadır. Boşanma, çocuğun hayatında birçok değişikliğe sebep olmaktadır. Bu değişiklikler çoğu zaman çocuklarda davranış bozukluklarına yol açmaktadır. Çocukların derslerinde aksaklıklar meydana gelmektedir, arkadaşları ile olan ilişkileri etkilenmektedir.

Olaya şu açıdan bakacak olursak; çocuklar, anne baba arasındaki uyumun bozulduğu, karşılıklı suçlamaların ve saygısız davranışların yer aldığı bir ortamda da mutlu olamazlar. Boşanmalar kadar böyle ortamlarda çocuklarda davranış bozukluklarına yol açmaktadır. Boşanmaya sebep olan gerçeklerin ebeveynler tarafından çocuklarına onların anlayabilecekleri bir şekilde anlatılmalı ve bu durumu kabullenmeleri kolaylaştırılmalıdır.

Eşlerin boşanma serüveni bir günden ibaret değildir. Eşler yaşanan tek bir olay ile boşanmaya karar vermezler. Bireyleri boşanmaya kadar götüren birçok neden ve uzunca bir süreç vardır. Her evlilikte boşanma sebepleri farklı olsa da, tüm boşanmalar zaman içinde sorunlu yaşanmışlıkların birikimi sonucu olduğu görülmektedir. Kişileri boşanma kararına iten, bu süreçte yaşanan psikolojik ve duygusal aşamalar vardır.

Bu aşamalar;

 • Gerçekleri Görme Aşaması
 • Memnuniyetsizliği Dile Getirme Aşaması
 • Boşanma Kararı Verme Aşaması
 • Boşanma Davası Açma Aşaması
 • Gelişimi Kabullenme Aşaması
 • Yeni Başlangıçlar Aşaması

Tüm bu aşamalar, kişide büyük duygusal değişimlere neden olmaktadır. Kişilerin boşanma kararı öncesi ve sonrasında danışmanlık almaları hem boşanan çiftlere hem de çocuklara fayda sağlayacaktır.

Boşanmanın Ana Nedenleri Nelerdir?  

Boşanma, evlilikte yaşanan sorunların çözülmesi için bir çözüm olarak görülmektedir. Boşanma, evlilikte yaşanan sorunların çözülmesi için bir çare olarak görülse de, boşanmanın ana nedenleri arasında çok farklı sebepler bulunmaktadır. Boşanmanın ana nedenleri arasında, ekonomik sorunlar, cinsel sorunlar, aile içi şiddet, aile içi çatışmalar, eşler arasındaki iletişim problemleri ve eşler arasındaki uyumsuzluklar sayılabilir. Ekonomik sorunlar, boşanmanın en yaygın nedenlerinden biridir. 

 Ekonomik sorunlar, eşler arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir ve boşanmaya yol açabilir. Ayrıca, ekonomik sorunlar, evlilikte yaşanan diğer problemlerin ortaya çıkmasına da neden olabilir. Cinsel sorunlar da boşanmanın ana nedenlerinden biridir. Cinsel sorunlar, evlilikte yaşanan diğer problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Cinsel sorunlar, eşler arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir ve boşanmaya yol açabilir.  

Cinsel sorunlar, eşler arasındaki iletişim problemlerini de artırabilir ve boşanmaya yol açabilir. Aile içi şiddet de boşanmanın ana nedenlerinden biridir. Aile içi şiddet, evlilikte yaşanan diğer problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aile içi şiddet, eşler arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir ve boşanmaya yol açabilir. Ayrıca, aile içi şiddet, eşler arasındaki iletişim problemlerini de artırabilir ve boşanmaya yol açabilir. Aile içi çatışmalar da boşanmanın ana nedenlerinden biridir. 

Ayrıca, aile içi çatışmalar, eşler arasındaki iletişim problemlerini de artırabilir ve boşanmaya yol açabilir. Eşler arasındaki iletişim problemleri de boşanmanın ana nedenlerinden biridir. Eğer eşler arasında iletişim problemi varsa bu durum evlilikte yaşanan diğer problemlere neden olabilir ve boşanmaya yol açabilir. Eğer eşler arasında iletişim problemi varsa bu durum evlilikte yaşanan diğer problemlere neden olur ve boşanmaya yol açar. 

Kaynaklar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Fanma

https://barandogan.av.tr/blog/medeni-hukuk/bosanma-davasi-ve-sebepleri-nelerdir.html

https://www.psikologkonya.org/bosanmanin-psikolojik-ve-duygusal-asamalari/

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu