Mor Sözlük

Aile İlişkileri

Son yıllarda aile ilişkileri alanında birçok bilimsel ve deneysel araştırmalar yapılmaktadır. Aile yapısı bireylerin tüm hayatını etkilediği, farklı ruhsal rahatsızlıkların temelini oluşturduğu bilinmektedir. Aile; bireylerin gelecekteki yaşamın temelini oluşturur. Aile içerisinde değer görmek, saygı ve sevgiyi hissetmek temel ihtiyaçlar olarak kabul edilir. Aile ilişkileri içerisinde bireyin kendini ifade etmesi, güven ve huzur ortamında hissetmesi sosyal yaşamını olumlu etkilemektedir.

Aile İlişkileri

Aile Tanımı

Aile tanımı için tüm topluluk adına tek bir tanım belirtmek pek doğru değildir. Aile kavramının birçok tanımı bulunmaktadır.

  • Aynı soydan gelen akrabalık ilişkisi içerisinde bulunan topluluğa aile denir.
  • Anne, baba ve çocuklar ailedir.
  • Aynı amaç doğrultusunda çalışan kimselerin bütününe aile denir.
  • Hayvan, insan, bitki temel niteliği aynı olan topluluklara familya(aile) denir vb.

 Aile İlişkileri ve İlişki Sorunları

Aile için sorunlar, aile ilişki sorunları en sağlıklı bireylerde bile ortaya çıkabilir. Bireyler arasında üzüntü, kaygı, gerginlik oluşturan etkenler aile ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. İdeal bir aile ortamında güven, sevgi, saygı üçlüsü hakimdir. Ailemiz kendimizi güvende hissettiğimiz varlığımızı kanıtlayabildiğimiz en ideal ortamdır. Sorun oluşturan aile dinamikleri aile birliği içerisinde bulunan üyelerin her birini ruhsal ve fiziksel olarak olumsuz etkiler.

Aile İlişkileri Hayatımızı Şekillendirir

Aile ilişkileri içerisinde yaşanan olumlu veya olumsuz davranışlar çocuklar dahil ailedeki her bireyi etkilemektedir. Özellikle çocuklar bu durumdan yetişkinlere oranla daha fazla düzeyde etkilenmektedir. Bir ailede tekrarlanan çatışmalar, yaşanan olumsuzluklar çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğuna neden olabilir. Bazı bireyler yaşanan olaylar karşısında dayanıklı ve güçlü durabilirken bazıları farklı depresif sorunları yaşayabilir. Aile bireylerinde yaşanan ruhsal dalgalanmalar depresyon gibi psikolojik problemlerin varlığı ile anlaşılabilir.

Aile İlişkileri

Aile İçi İlişkileri Nasıl Sağlam Tutulur?

Aile ilişkileri konusunda uzman yardımı almak bireylerin arasında yaşanan sorunları sağlıklı düşünce yapısı ile çözmek için etkili bir seçenektir. Etkili iletişim kurma, sağlıklı aile ortamı kurma, aile bireylerinin ruhsal sağlığı konularında uzman desteğine başvurulabilir. Aile terapist seanslarında danışanlarla beraber hareket etmek ailenizin temel taşlarını korumanızda yardımcı olacaktır.

Aile İlişkileri İçerisinde Yaşanan Anlaşmazlıklar ve Çözüm Önerileri

Aile toplumun temel yapı taşını oluşturan topluluktur. Psikologlar, sosyologlar, bilim adamları eskiden günümüze aile yapısını incelemektedir. Bireylerin yaşadığı ruhsal sorunların büyük bir kısmı aile temellerinden kaynaklandığı gözlemlenmiştir.

Aile İlişkileri – Sevgi Ailenin Temelidir

Toplumun en küçük ve temel taşı ailedir. Aile ilişkileri ve yapısı sağlam bir toplum da sağlam kabul edilmektedir. Toplumun huzur, güven ve barış içinde yaşaması varlığını sürdürebilmesi için aile ilişkileri sağlıklı olması önem taşır.

Günümüzde feodal yapının ortadan kalkması, eğitim alanında bilinçlenme, kadın erkek eşitliğinin kabul görmesi modern aile yapısının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aile ilişkileri daha sağlam temellerle kurulduğu gözlenmiş, bireyler sevgi, saygı, hoşgörü çerçevesinde daha huzurlu bir ortam kurmaktadır.

Kaynaklar

http://www.yilmazulusoy.com/tr/makaleler/sevgi-ailenin-temelidir

https://dergipark.org.tr/tr/pub/antakiyat/issue/41579/491271

https://burem.boun.edu.tr/node/46

https://www.tavsiyeediyorum.com/bilgi.php?tag=aile+ili%FEkileri

https://www.nesilpsikoloji.com/aile-ve-iliski-sorunlari.html

  • Psikiyatrist Dr. Arzu Erkan YÜCE

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu