Fethiye Psikolog

Fethiye | Psikoz Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Fethiye Psikoz, gerçeklikten kopma halidir. İnsan beyninin bilgiyi işleme şekline müdahalede bulunan psikoz; gerçek olmayan inanışların doğmasına, gerçek olmayan şeylerin görülmesine ve gerçek olmayan şeylerin duyulmasına neden olmaktadır. Psikoz bir hastalık değil aksine bir semptomdur.

Psikoz Nedir?
Psikoz Nedir?

Psikoz kelime itibariyle gerçeklikle temasın kaybolduğu zihinsel durumlar için kullanılmaktadır. Psikoz semptomlarının ortaya çıktığı dönem ise psikotik dönem olarak adlandırılmaktadır.

Psikotik dönemdeki kişilerde düşüncelerin ve algıların bozulduğu görülür. Psikoz olan kişi, neyin gerçek neyin sahte olduğunu ayırt edemez hale gelir. Gençlerde daha sık görülen psikoz ağır bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkabilir.

Psikoz genel psikiyatride ağır akıl hastalıklarının semptomları arasında bulunmaktadır. Ancak psikoz diyagnoz sayılmaz.

Fethiye Psikoz Belirtileri

Genel psikiyatride psikoz belirtileri şu şekilde sıralanmaktadır:

Düşünce  bozukluğu : Düşüncelerin karmaşık hale gelmesi

Duygudurumda değişkenlik : Herhangi bir neden olmaksızın duyguların değişmesi

Delüzyonel inançlar : Gerçek olmayan şeylere inanma

Halüsinasyonlar : Gerçek olmayan şeyleri duyma, görme, dokunma ve koklama hali

Kişilik değişikliği : Kişinin tavırlarının aniden değişmesi

Söz konusu olan belirtiler, bireyden bireye farklılık göstermektedir. Kimi hastada belirtiler hafif seyrelirken kimi hastanın ağırlaşmasına neden olmaktadır.

Psikoz Semptomları

 • Bir işe odaklanamama,
 • Sosyal hayatta zorluklar yaşama
 • Kişisel bakıma özen gösterilememesi
 • Yalnız kalma isteği
 • Gerçek olmayan şeyleri görmek, dokunmak ve duymak
 • Duygusuzluk hali
 • Sağlıklı düşünememe

Fethiye Psikoz Çeşitleri ve Belirtileri

Psikoz kendi içerisinde çeşitlere ayrılır. Bu çeşitlerin her birinin farklı belirtileri bulunmaktadır

 1. Atipik Psikoz
 2. Organik olmayan psikoz
 3. Akut Psikoz
 4. Şizofreni
 5. Sanrısal Bozukluk
 6. Kısa Psikotik Bozukluk
 7. Şizofreniform Bozukluk
 8. Şizoaffektif Bozukluk
 • Atipik Psikoz

Atipik psikoz, birden fazla psikoz çeşidinin belirtilerini taşıyan ve hiçbir şekilde sınıflandırılamayan kişilik bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. İlaçla tedavi edilebilen atipik psikozun yeniden ortaya çıkması muhtemeldir.

Atipik Psikoz Belirtileri

 • Delüzyonların görülmesi
 • Davranış bozukluğu
 • Toplumdan soyutlanma
 • Asosyallik
 • İştahsızlık
 • Ani kilo kayıpları
 • Uyku düzensizliği
 • Organik Olmayan Psikoz

Organik olmayan psikoz, kişilerin gerçeklikle bağ kuramaması şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Organik Olmayan Psikoz Belirtileri

Organik olmayan psikozda bulunan belirtiler kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Organik psikoz da kişiler halüsinasyonlar görmeye başlarlar. Çeşitli sesler de bu psikoz türünde ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalar, ifade edemeyecekleri birtakım hislerinin olduğunu söylemektedir.

 • Akut Psikoz

Akut psikoz, ani başlayan psikoz türüdür. Ancak bazı vakalarda akut psikozun kronik psikozun habercisi olduğu görülmüştür.

Akut Psikoz Belirtileri

 • Kısa süreli sanrılar yaşama
 • Delüzyon sonucu algıda değişiklik olması
 • Asosyallik
 • Motivasyon düşüklüğü
 •  Şizofreni

Psikoz alt tiplerinden biri olan şizofreni, hastaların düşüncesinden duygularına kadar birçok şeyi etkileyen beyinsel rahatsızlıktır.

Şizofreni Belirtileri

 • Delüzyonlar
 • Halüsinasyonlar
 • Yavaş hareket etme
 • Karar verme yetisinin bulunmaması
 • Bazı şeyleri unutma
 • Düşük enerji
 • Motivasyon kaybı
 • Katatoni
 • Temizlik işlerinin yapılmaması
 • Kişisel bakımın ihmal edilmesi
 • Dengesizlik
 • Sanrısal Bozukluk

Sanrı diğer adıyla hezeyan; kişilerin diğer insanlara bakmaksızın kanıtlar olmasına karşın vazgeçmediği gerçek dışı inançlarının olmasıdır.

Sanrısal Bozukluk Belirtileri

Sanrısal bozukluk belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Kimisi olmayan bir ihanete inanırken kimisi öldürüleceğine inanmaktadır. Bundan dolayı da net bir ifadeyle sanrısal bozukluk belirtilerini sıralamamız mümkün değildir.

 • Kısa Psikotik Bozukluk

Kısa psikotik bozukluk; bir ayı geçmeyen ancak bir günden de az olmayan hazeranlardır.

Kısa Psikotik Bozukluk Belirtileri

Kısa psikotik bozukluk belirtileri psikotik belirtilerle aynıdır. Sadece bir ay kadar kısa sürmektedir.

 • Şizofreniform Bozukluk

Şizofrenform bozukluk en az bir ay şizofren semptomlarının görüldüğü ancak şizofren tanısının koyulabilmesi için gerekli olan altı ay boyunca semptomların görülmediği durumlarda koyulan bir ruhsal bozukluk tanısıdır.

 • Şizoaffektif Bozukluk

Psikoz ile karakterize ve şizofreni ile yakından ilişkili olan bu hastalığın belirtileri; prodromal, aktif ve rezidüel evreler olarak ele alınmaktadır.

Psikoz çeşitlerinin birbirine ne kadar benzer olduğunu görüyorsunuz. Bundan dolayı psikoz semptomları gösteren insanlara tanı koyulurken ne kadar dikkatli davranılması gerektiğini de görmüş oluyorsunuz.

Fethiye Psikoz Tedavisi

Psikoz, doğru tedavi yöntemleri kullanıldığında iyileşme sağlanabilir. Burada hastanın göstermiş olduğu psikoz semptomlarına bağlı olarak tedavi yönteminin belirlenmesi gerekiyor. Çünkü psikoz tedavisinde kullanılan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Psikoz Tedavisi
Psikoz Tedavisi

Burada önemli olan nokta şudur. Hastalığın erken teşhisinin konulması ve tedavinin erken başlamasıdır.

Psikoz hastasını tedavi edecek olan doktorun önerili doğrultusunda başlanan erken tedavi; birçok semptomun ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Kimi hastalar ayaktan ilaç tedavisiyle tedavi edilirken süreci atlatırken kimisi de klinik bir vaka olarak süreci atlatmaktır. “Klinik” kelimesi hastaların korkmasına neden olsa da aksine psikoz tedavisi için gerekli olunması halinde büyük fayda sağlayan bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır.

Psikoz tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. Bu bağlamda sizde veya çevrenizde psikoz belirtileri görülüyorsa muhakkak bir psikiyatriden veya psikologdan destek alınması gerektiğinin bilincinde olmalısınız.

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız şimdi kliniğimizle irtibata geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu